Baalman‎‎‎‎‎(n)‎‎‎‎‎ ex Holthausen Stadt Meppen

Hille Berents1721

Name
Hille Berents
Given names
Hille
Surname
Berents
Married name
Hille Baalmann
Birth
Marriage contractWilibaldus BaalmannView this family
August 29, 1714
Citation details: Inv. nr. 7435
Note: "Conradus Klugkist Pastor, Joncker Gerhard Schaffer, meede Gecommitteerde ter Provinciale Reeckenkam…
MarriageWilibaldus BaalmannView this family
September 23, 1714
Note: "den 23 Septemb. gecopuleert Wigbolt Jans van Veendam en Hille Berents te Muntendam."
Birth of a daughter
#1
Grietje Wigbolts (= Baalman)
1716
Publication: 2006 Baarlo/Oud-Turnhout
Birth of a daughter
#2
Trijntje Wigbolts (= Baalman)
1716
Occupation
weefster te Muntendam

Death June 14, 1721
Event
boedelinventaris
June 24, 1721 (10 days after death)

Citation details: inv. nr. 7435
Publication: 2006 Baarlo/Oud-Turnhout
Citation details: pp. 22-23
Note: Inventaris van het sterfhuis van Hille Berents, echtgenote van Wigbolt Jans. "Inventaryum ovrgeven dor ... Wubbolt Jans, soals sijn frauw Hylle Berens op har starffdag heeft nagelaten ogte yn tegenwordygheyt ordt befonden. Ten eersten een hus ende tune, eygen grundt; een torffschoppe; een mude groenrogge op landt, eygen grondt; vijf wevestellen met har anergen; een koee; twe eiken kasten; een furenspynde?; een eikentafel; 3 bancken; een wege, een karn; twee tynen, twee holten onners; een waske bolye met een tubbe; een drymkens fatye; een meelfadt; tyn stoelen, een pond gyfte; een holten schale; een tomse, een holten soldtfadt; een stove, een haspel; een weel; twee holten bleuen; een kaere; een forke, een schuffel; een bijle, een hael; een tange, een asseschuppe; een poedtseel, een hanckijsder; een ellestock, een hackemeet; een ijsderen lampe ende blycken lampe; een strijckijsderen; 3 ijsderen palen; een tangemate, een fijele; een koeperen keetel; een tynen pulle; een tynnen koep; 3 stenen poeten; vijff herdtbacken fleessen; tyn stene schutels; 3 stenen kannen; 4 beeden, een lynnen bedebure; 3 poelen, eenen so vel bure tot een poele; 6 kussens met 11 kussenteekens; 8 bedelackens, een decken; een wegedecken; 12fi pond wyllen gaeren; vijf verdel pond marlyne; twee par gardijnen met twe robaten; een bossemkledt; een handoeck; een sack, een speegel; 3 lynne poegls; 4 boecken; een yanke; twee rey lynen; een sersen schorte; een bayen rock; twee bo[r]strocken; twee ondersten, een par mauwen; een sulveren orijsder; een par schauen; twe wyte doecken; twee bonte doecken; 18 bovenmutsen; 13 ondermutsen; ongefeer een half pond blijnen; een hoemt; 4 celle meylynnen; 3 roeven gaeren; tyn pond heede; vijff stucken roekfleys; een ijsderen pannekoeckespanne; een stenen doble beer; een stroopespoedt; twalf gulden an geldt; udtschulde: sesendertyg gulden 6 stuiver; ynschulde: hundert eenenvertyg gulden. Dit overgegeven inventaris heeft Wubbelt Jans met en bevestight onder belofte bij aldien door menselijck swacheyt hyrjets moghte sijn utgelaten, hetselve ten allen tijden hyr te schult bij den Zuidbroeck den 24 juni 1721. [w.g.] G. Schaffer; drost." In de marge: "Ende den 24 juni 1721 copia an Stoffer Hindrix en Derk Jans [= broer van wigbolt Jans]."
Family with Wilibaldus Baalmann - View this family
husband
herself
Marriage: September 23, 1714Muntendam
2 years
daughter
1 year
daughter
Trijntje Wigbolts (= Baalman)
Birth: 1716 27Muntendam
Death: April 25, 1775Sappemeer
son
Wilibaldus Baalmann + Maria Everts - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: July 6, 1721Muntendam

Marriage contract

"Conradus Klugkist Pastor, Joncker Gerhard Schaffer, meede Gecommitteerde ter Provinciale Reeckenkamer van Stad en Lande, en Hommo Eltjes, Kerckvooghden des Caspels Zuidbroeck, doen cont en betuigen met desen, dat ter eeren Gods, vermeerderinge van vriendschap en van het menschelicke geslachte een Christelick houwelick beraamt, besloten en gedediget is tusschen de E. Wigbolt Janssen te Veendam als Bruidegom, en Hille Berents J.D.te Muntendam als Bruid, en sulx op navolgende voorwaarden en conditien. Bruidegom en Bruid, neffens anwesende vrienden, zijn wel te vreeden met sodanige goederen, als wedersijds tot stuir deses houwelicks sullen te samen brengen, alle welcke, als meede die de een of ander staande houwelicke souden mogen aanerven of aansterven, naa echrelicke beslapinge, in den eigendom gemeen sullen wesen, gelijck oock winst of verlies geduirende desen Echt voorvallende tot gelijcke bate of schade sullen wesen. Soons ende Dochters, soo uit desen Echte souden mogen verweckt worden, sullen tot alle Vaderlicke en Moederlicke goederen, als mede tot alle erf ende versterf, hooft voor hooft, even naa ende sibbe wesen en bij alle voorval van erffenisse na der Ouderen dood in derselver Ouderen plaatse staan en die repraesenteren. Soo wanneer de Bruidegom voor sijne Bruid of de Bruid voor haren Bruidegom naa houwelix voltreckinge quame te overlijden, sonder dat er kind of kinderen uit desen Echte verweckt naablijven, of oock nablijvende voor de langhstlevende Ouder overlijden, soo sal de langhst overblijvende den tijd sijnes of hares levens de nagelatene goederen behouden en gebruicken, oock des noods zijnde mogen verteeren, maar naa het overlijden van de laatste sullen de dan resterende goederen in twee gelijcke portien onder wederzijds Vrienden worden verdeelt. Vrienden en dedighslieden soo over desen houwelicke gestaan hebben, zijn geweest aan zijde des Bruidegoms de E. Hindric Hindricks als goede bekende en versochte Vriend, en aan zijde des Bruids de E. Jan Abels als Neef, welcke neffens Bruidegom ende Bruid dese houwelix-contracten ter versegelinge hebben beliet en onderteekent, neffens getuigen de E. Tjacko Willems en de E, Jan Toles. Actum den 29 Augusti 1714."

Wibbolt Jans ondertekent met Wibbolt Janson en Hille Berents met de hoofdletter H: "Dit marck H heeft de Bruid Hille Berents self getogen."

Marriage

"den 23 Septemb. gecopuleert Wigbolt Jans van Veendam en Hille Berents te Muntendam."

Event

Inventaris van het sterfhuis van Hille Berents, echtgenote van Wigbolt Jans. "Inventaryum ovrgeven dor ... Wubbolt Jans, soals sijn frauw Hylle Berens op har starffdag heeft nagelaten ogte yn tegenwordygheyt ordt befonden. Ten eersten een hus ende tune, eygen grundt; een torffschoppe; een mude groenrogge op landt, eygen grondt; vijf wevestellen met har anergen; een koee; twe eiken kasten; een furenspynde?; een eikentafel; 3 bancken; een wege, een karn; twee tynen, twee holten onners; een waske bolye met een tubbe; een drymkens fatye; een meelfadt; tyn stoelen, een pond gyfte; een holten schale; een tomse, een holten soldtfadt; een stove, een haspel; een weel; twee holten bleuen; een kaere; een forke, een schuffel; een bijle, een hael; een tange, een asseschuppe; een poedtseel, een hanckijsder; een ellestock, een hackemeet; een ijsderen lampe ende blycken lampe; een strijckijsderen; 3 ijsderen palen; een tangemate, een fijele; een koeperen keetel; een tynen pulle; een tynnen koep; 3 stenen poeten; vijff herdtbacken fleessen; tyn stene schutels; 3 stenen kannen; 4 beeden, een lynnen bedebure; 3 poelen, eenen so vel bure tot een poele; 6 kussens met 11 kussenteekens; 8 bedelackens, een decken; een wegedecken; 12fi pond wyllen gaeren; vijf verdel pond marlyne; twee par gardijnen met twe robaten; een bossemkledt; een handoeck; een sack, een speegel; 3 lynne poegls; 4 boecken; een yanke; twee rey lynen; een sersen schorte; een bayen rock; twee bo[r]strocken; twee ondersten, een par mauwen; een sulveren orijsder; een par schauen; twe wyte doecken; twee bonte doecken; 18 bovenmutsen; 13 ondermutsen; ongefeer een half pond blijnen; een hoemt; 4 celle meylynnen; 3 roeven gaeren; tyn pond heede; vijff stucken roekfleys; een ijsderen pannekoeckespanne; een stenen doble beer; een stroopespoedt; twalf gulden an geldt; udtschulde: sesendertyg gulden 6 stuiver; ynschulde: hundert eenenvertyg gulden. Dit overgegeven inventaris heeft Wubbelt Jans met en bevestight onder belofte bij aldien door menselijck swacheyt hyrjets moghte sijn utgelaten, hetselve ten allen tijden hyr te schult bij den Zuidbroeck den 24 juni 1721. [w.g.] G. Schaffer; drost." In de marge: "Ende den 24 juni 1721 copia an Stoffer Hindrix en Derk Jans [= broer van wigbolt Jans]."